Een voorzitter

Het College van Diakenen is op zoek naar een nieuwe enthousiaste Voorzitter

Waar staan wij voor

Het College van Diakenen zet zich in voor wie lijden door armoede, onrecht, achterstelling en ziekte.

Wat ga je zoal doen

Als voorzitter van de Diaconie zijn er een aantal taken die je behoort te doen. Die taken bestaan o.a. uit het verzorgen van het Heilig Avondmaal, het inzamelen en besteden van de gaven, het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven en het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;

Ons team

Ons college bestaat o.a. uit zes diakenen waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij vormen samen het ‘zgn’ situatieteam. Ook de ZWO commissie maakt deel uit van de diaconie, evenals het eredienstteam.

Reageren of meer informatie?

Neem dan contact op met: Aagje Papineau Salm

☎  0570-65 00 18
✉  diaconie@pgcs.nl