Algemeen

Wanneer u lid bent van onze kerk stemt u in met het privacybeleid van de PGCS voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken of beperken. Als u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunt u mogelijk niet goed deelnemen aan het gemeenteleven van de PGCS.

Wij verwerken uw (bijzondere) persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de volgende doelen:

  • administreren van het lidmaatschap van onze kerk
  • informeren over onze activiteiten
  • verzenden van onze nieuwsbrieven
  • contact opnemen in het kader van kerkelijke of pastorale doeleinden
  • de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor de webshop
  • ten behoeve van het beheer en het goed functioneren voor de webshop

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.