Vanuit onze kerk communiceren wij op diverse manieren over aangelegenheden die wij als kerk belangrijk vinden. Wij doen dat via de volgende communicatiekanalen:

  • website
  • kerkklanken
  • speakap
  • pgcs-actueel
  • zondagsbrief
  • kerkdienstgemist

 

Omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van het kerkzijn. Dit houdt onder andere in dat we mooie momenten met elkaar vieren en verdrietige momenten met elkaar delen. In ons kerkblad kan daarom het wel en wee van onze kerkleden worden genoemd.

Wanneer we uw (bijzondere) persoonsgegevens willen gebruiken vragen wij altijd om uw toestemming, indien deze informatie ook toegankelijk is voor niet-kerkleden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Kerkdiensten
Een kerkdienst in de Ichtuskerk is een openbare aangelegenheid. Hier kunnen foto’s gemaakt worden die in (externe) communicatie van de PGCS worden gebruikt. Van personen die in een dienst een publieke rol hebben (predikant, ouderling, muziekgroep, doop/opdraagouders, belijdenis) kunnen wel close-up-beelden worden genomen, die later ook worden gebruikt.

Het maken van videobeelden, anders dan die voor kerkdienstgemist, wordt van tevoren aangekondigd. Er is dan ook een ruime mogelijkheid om uit het zicht te zitten.