Vanuit de ZWO, dat staat voor Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking, informeer je de kerkleden over inhoud, noodzaak en betekenis van het ZWO-werk.  Je bent gericht op de nood in onze omgeving en de wereld om je heen en probeert hierin ideeën tot uitvoer te brengen.

Je betrekt mensen hierbij en probeert samen de onrechtvaardigheid in de wereld te verminderen d.m.v. geld inzamelen of het organiseren van activiteiten binnen de gemeente.

We zijn vooral momenteel op zoek naar secretariële ondersteuning.

Reageren of meer informatie?

Neem dan contact op met: Aagje Papineau Salm

☎  0570-65 00 18
✉  diaconie@pgcs.nl