Op grond van de privacywetgeving heb u diverse rechten.  Zo hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Recht op inzage

U hebt het recht in te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben.

Recht op rectificatie en aanvulling

U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te wijzigen of aan te vullen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om aan te geven dat wij minder persoonsgegevens van u mogen verwerken.

Recht op vergetelheid

U hebt het recht om uw gegevens bij ons te laten verwijderen en zogezegd ‘vergeten’ te worden.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om je toestemming in te trekken

Als u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, mag u die altijd weer intrekken. Dit moet volgens de wet even makkelijk zijn als het geven van die toestemming. Heb u bijvoorbeeld mondeling toestemming gegeven, dan kunt u simpelweg dezelfde persoon benaderen en zeggen dat u die toestemming intrekt.

Recht om bezwaar te maken

Heb u een klacht over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen wij dat graag van je via privacy@pgcs.nl. U hebt namelijk het recht om bezwaar te maken. Maar u hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverzoeken kunt u indienen via het ‘rechtenformulier‘.