Colmschate in oorlogstijd (2)

Op 8 april 1945 werd Colmschate bevrijd door de Canadezen, die onder andere vanaf de Schipbeek Colmschate binnen kwamen. Er werd zwaar gevochten en elk huis leek een vesting die genomen moest worden.

In veel boerderijen zaten Duitsers en die zijn dan ook beschoten. Een aantal van deze boerderijen is in rook opgegaan, ook het voormalige huis van koster Brinkman is zo verloren gegaan. Tijdens de gevechten hebben mensen zich schuil gehouden in de kelder van de kerk. Mevrouw van der Walle en haar kinderen hebben de laatste 5 dagen voor de bevrijding in de kelder doorgebracht. Op het laatst drongen ook enkele Duitsers, die het vege lijf wilden redden, de kerk binnen. Toen de Canadezen kwamen, braken dezen de kerk open en doorzochten alles. Mevrouw van der Walle vertelde direkt van de Duitsers en zei er bij dat ze die al had ontwapend. Hierdoor konden de Duitsers zonder verder geweld worden gearresteerd. Na afloop werd door de Canadezen thee gezet. Door de beschietingen waren alle deuren en ramen uit de pastorie geslagen en ook de tuin was zwaar gehavend. Het huis zelf was op dat moment ontruimd, want mevrouw van der Walle had op aanraden van de Duitsers haar spullen weg gehaald en in de pastorie van Okkenbroek ondergebracht. De pastorie is nog een tijdje als noodhospitaal gebruikt.

De nieuw gebouwde kerk maakte door de oorlog geen goede start. De kerkzaal was door de bezetters gebruikt voor het schoonmaken van geweren. De gordijnen werden daarbij als poetsdoeken gebruikt. De oorspronkelijke luidklok werd door de Duitsers gevorderd, zodat er na de oorlog een nieuwe klok gekocht moest worden. Om ernstige schade aan het glas-in-loodraam te voorkomen was het tijdelijk verwijderd. Omdat er geen goed beheer van de kerk mogelijk was heeft het pas gebouwde orgel ernstig te lijden gehad van weersinvloeden. In de oorlog kon er bijna niet schoongemaakt worden, daarom was er een grootscheepse schoonmaak nodig. Na de oorlog functioneerden onder andere de toiletten nauwelijks meer. Bij het feesten na de bevrijding zal men zich hier echter vast niet door hebben laten beinvloeden en werd er volop gevierd.

Onderstaande foto laat een paar kinderen zien die deelnamen aan de bevrijdingsfeesten.

oorlog