De Nieuwe Kerk (2)

Op 8 maart 1938 verlenen B&W van Diepenveen toestemming tot de bouw. In de krant Salland van 11 maart 1938 lezen we het volgende :

Dezer dagen werd in de consistoriekamer van de Nederlands Hervormde Kerk alhier, door het kerkbestuur onderhands aanbesteed het bouwen van een nieuwe kerk, ter vervanging van de oude, die in 1844 werd gebouwd. Aanbesteed werd het bouwen van een nieuwe kerk met aangrenzende localiteit. Ingeschreven hadden 14 firma’s:
hoogste inschrijfster was de firma J.H. Warnshuis te Lochem voor f 29.445, laagste inschrijfster was de firma J.Berends te Deventer voor f 23.343.

De begroting voor het bouwen der kerk was f 24.134. Er is gedurende twee dagen een bazar gehouden,in het gebouw voor Christelijke Belangen, ten behoeve van nieuwbouw. Deze werd georganiseerd door ds van der Walle en diens echtgenote. De opening gebeurde door de burgemeester.

De kerk werd in enkele maanden opgebouwd. Bij de bouw kwam een der bouwvakkers te vallen, hij overleed ter plaatse. De firma J. Berends en Zonen heeft de kerk gebouwd voor f 23343. Voor banken, kansel, doopvont en tafels werd f 3018 uitgegeven. De centrale verwarming kostte f 1615, de licht-kronen met wandarmen f 985 en het orgel f 1682. De foto is genomen toen de kerk in aanbouw was. Het jongetje in de box is Tonnie van der Walle.

In de periode tussen afbraak van de oude kerk en opbouw van de nieuwe kerk werden er diensten gehouden in het Verenigingsgebouw van de Stichting voor Christelijke Belangen.
Op vrijdag 16 september werd 1938 werd de nieuwe kerk ingewijd. De eerste eredienst was op zondag 18 september. Deze dienst werd geleid door ds. van der Walle en werd opgeluisterd door de bekende Arnhemse organist Arnold Wagenaar.

Tonnie