dshaspels

Van alle predikanten die in Colmschate gestaan hebben of nog staan is ds. Haspels waarschijnlijk de enige die landelijke bekenheid heeft gekregen. Deze bekendheid heeft hij niet zo zeer gekregen als dominee maar als schrijver. In zijn boek “Ab-Hurck” lijken veel van zijn belevenissen in Colmschate terug te vinden.

George Frans Haspels is geboren op 7 april 1864 te Nijmegen. De weg van de aanstaande dominee voert na de lagere schooljaren op de Klokkenberg via het Nijmeegse gymnasium naar de Utrechtse universiteit.

In “Menschen in de Schaduw” wordt een karaktertrek van hem beschreven :

“De jonge Haspels die, blijkens zijn kleurige jeugdherinneringen later, ook in die jaren al sterk met het oog geleefd moet hebben, heeft het op school niet gemakkelijk. De school tracht ons een leven, dat wij nog niet ervaren hebben, door een systematische ordening te leren beheersen, maar een natuur als die van Haspels kan geen ordening aanvaarden dan die uit de ervaringen van het leven zelf opspringt.”

In 1888 deed Haspels zijn intrede in Colmschate, het was zijn eerste gemeente. Hij probeerde aansluiting te krijgen bij de boerenbevolking door zich te verdiepen in hun problemen. Zo had hij wat studie gemaakt van de, toen juist opkomende, nieuwe bemestingsmethoden. Hij zag in dat de schrale grond door de kunstmest veel meer zou kunnen opbrengen en vroeg, om dat aan te tonen, aan zijn kerkvoogdij een klein hoekje kerkeland ten gebruike, waar niets groeien wou dan wat mager gras en hei. Voor de ogen van zijn sceptische kerkvoogden maakte hij er een mooi stukje grasland van! In 1893 trouwde hij met Charlotte Kleyn van Brandes, dochter van een kunstschilder die op de “Achterhoek” woonde. In 1896 vertrok hij naar Kralingen.