Waarom dopen
… uit dankbaarheid voor het wonder van de geboorte
… om te beloven een kind op te voeden in de christelijke geloofstraditie
… als teken van het verbond van God met mensen
… om een kind of volwassene deel te laten uitmaken van de wereldwijde christelijke gemeenschap

Op zondag
Een doopdienst vindt in de PGCS doorgaans plaats op zondagmorgen in het midden van de gemeente. Zo wordt zichtbaar dat de dopeling er niet alleen voorstaat, maar wordt opgenomen in een gemeenschap van mensen die proberen Jezus te volgen. Vaak is er ook de mogelijkheid in de nacht voor Pasen te laten dopen. Dopen in de paasnacht deden de eerste christenen al rond het begin van onze jaartelling.


Lid van de kerk

Een dopeling wordt na de doopviering ingeschreven als lid van de kerk. Als je als ouders je kind wilt laten dopen moet in ieder geval één van de ouders lid zijn of worden van de kerk. Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. De predikant kan dan de doopvragen aanpassen die in de dienst aan de ouders worden gesteld.

Kinderen en volwassenen
Veel mensen van rond de dertig zijn met vragen rond geloof en zingeving bezig. Sommigen kiezen ervoor om zich te verbinden met een kerk en laten zich als volwassene dopen. De Protestantse Kerk kent zowel de kinder- als de volwassendoop. Andere kerken, zoals de Doopsgezinde Kerk, de Baptisten en Pinksterkerken, dopen alleen volwassenen. Veel kerken erkennen elkaars doop. Wie bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerk gedoopt is en protestants wil worden, hoeft niet opnieuw gedoopt te worden.

Wanneer wordt er gedoopt?
In de Ichtuskerk in Colmschate is er op afroep gelegenheid tot dopen. Vooraf wordt een ‘doopgesprek’ gehouden met één van de predikanten en de ouders van eventuele andere dopelingen. Samen gaat u in gesprek over de doopdienst en de betekenis van de doop.
Data van doopgesprekken staan van tevoren aangekondigd in het kerkblad en het Bouwstenenboekje.

Wilt u uw kind bij ons laten dopen? Neem hierover contact met ons op via het contactformulier.

Water
De doop is in de Protestantse Kerk een sacrament, een heilige handeling. Daarom mag alleen een predikant, die via zijn ambt verbonden is aan de kerk, dopen.
Dopen gebeurt altijd met water als symbool voor de hoogte- en dieptepunten in een mensenleven. Mensen kunnen opbloeien, maar ook kopje onder gaan in het leven. Of het nu goed of mis gaat, de naam van elk mensenkind is geborgen in de palm van Gods hand. Soms wordt er zalf op het voorhoofd van de dopeling aangebracht als teken van Gods nabijheid en inspiratie of zout op de tong, dat nooit zijn kracht verliest. Dooprituelen kunnen per kerk verschillen.