De CJV

Het CJV bestond uit twee afdelingen: de jongemannenvereniging “Het Mosterdzaadje” en de meisjevereniging “Eben Haëzer”.
De jongemannenvereniging werd in 1899 opgericht; de meisjesvereniging werd op 27 september 1920 opgericht.

Mevrouw van de Flier was een tijdlang voorzitster van de meisjesvereniging en mevrouw Brinkman heeft als leidster nog haar 25-jarig jubileum gevierd.
In 1937 werd door mevrouw van de Walle een nieuw onderdeel van de meisjesvereniging opgericht.Deze jeugdclub heette “Van knop tot bloem”. Aanvankelijk was mevrouw Wilbrink hiervan de leidster, later waren dat mevrouw van de Walle en mevrouw Zweers. Eén keer per jaar was er een uitstapje van de meisjesvereniging. Wanneer dit op de fiets was mocht er één (jonge)man mee. Dit mocht omdat hij dan eventuele lekke banden kon plakken.

Wat betreft de jongemannenvereniging valt nog te melden dat de heer Steven Nieuwenhuis een tijdlang leider is geweest. De jongere jongens gingen naar de knapenvereniging “Emmanuël”. Er werden regelmatig gezamenlijke aktiviteiten georganiseerd,zoals na de bevrijding. Voor het bevrijdingsfeest hadden de jongens-en meisjesvereniging samen een wagen gemaakt. Het geheel stelde de elf provinciën voor. In latere jaren zijn de jongens- en meisjesvereniging één gezamenlijke CJV geworden. De CJV is in de loop der tijd verscheidene malen opgeheven en weer heropgericht.

 

Kerkkoor.

In eerste instantie was er het zangkoor “Soli Deo Gloria”. De dirigent hiervan was de heer Fukkink. Het kerkkoor, dat tegenwoordig ook nog regelmatig te beluisteren valt, werd door mevrouw van de Walle en haar vriendin Sophie Cellarius in 1939 opgericht. De eerste repetitie vond plaats op 9 oktober 1939 en de eerste dirigent was de heer Rensen uit Deventer. De heer Musch, de huidige dirigent, leidt het koor inmiddels 42 jaar.
In de loop der jaren heeft het kerkkoor aan velerlei kerkdiensten haar medewerking verleend al of niet in samenwerking met één van beide muziekverenigingen (de Eendracht of Juliana).