De PGCS heeft een kerkenraad die handelt volgens een beleidsplan. In de kerkenraad zitten de ambtsdragers uit de verschillende raden, de predikant, de scriba en de voorzitter. De kerkenraad komt maandelijks bijeen.

De raden die samen de kerkenraad vormen zijn: College van Kerkrentmeesters, College van Diakenen, Jeugdraad en Team Pastoraat. Elke raad vergadert maandelijks.

De PGCS kent diverse commissies, zoals: de commissie Eredienst, de commissie Vorming en Toerusting, de commissie Communicatie, het Colmschate Ukraine Contact (CUC) en de werkgroep Duurzaamheid.

 

Voorzitter:
Jan Vroonland

Email:
kerkenraad.voorzitter @ pgcs.nl