De PGCS heeft een dagelijks bestuur dat handelt volgens een beleidsplan, dat door de gemeente van de PGCS is goedgekeurd. Dit dagelijks bestuur heet de Kleine Kerkenraad. Hierin zitten afgevaardigden van de raden, de predikanten, de scriba en de voorzitter en de vice-voorzitter. De Kleine Kerkenraad komt maandelijks bijeen.

De Kleine Kerkenraad wordt bijgestaan door de Raden en taakgroepen commissies waaronder College van Kerkrentmeesters, College van Diakenen, Jeugdraad en Pastorale Raad..

Alle leden van de raden, plus de predikanten, de scriba en de voorzitter en vice-voorzitter vormen samen de Kerkenraad. De Kerkenraad vergadert komt 4 tot 6 maal per jaar bijeen voor o.a. bezinning en beleid van onze gemeente.

De PGCS kent diverse commissies, zoals: de commissie Eredienst, de commissie Vorming en Toerusting, het Colmschate Ukraine Contact (CUC) en de werkgroep Duurzaamheid.

Voorzitter:
Jan Hulzebosch

Email:
kerkenraad.voorzitter @ pgcs.nl