Uw bent altijd welkom om bij ons een kerkdienst bij te wonen. Onze kerkdiensten beginnen om 10:00 in de Ichtuskerk (Holterweg 106 in Colmschate).

Als u het gebouw binnen gaat naar de kerkzaal staat er een vrijwilliger klaar met een badge ‘informatie’ om u welkom te heten en u wegwijs te maken. Hij of zij staat er voor u, dus stel gerust uw vragen.

We zingen uit het nieuwe liedboek en er liggen exemplaren voor u klaar voor als u het fijn vindt om mee te zingen.

Welkom!

De zondagse eredienst is het kloppend hart. Daar ontmoeten we elkaar en zoeken wij God. In de bijeenkomsten wordt ook de speelsheid en diversiteit van onze gemeente zichtbaar: de cantorij, kinderdiensten, jeugddiensten, speciale diensten voor verstandelijk gehandicapten of slechthorenden, prachtige korte vieringen op weg naar het Paasfeest, een breed Kerstaanbod, etc.

Elke zondag is er kindernevendienst, viermaal per jaar is er het feest van de doop en zesmaal per jaar een open heilig avondmaal, waaraan ook de kinderen deelnemen.

Wij kunnen putten uit de schatkamers van 20 eeuwen christelijke rituelen. Zo zijn we mensen behulpzaam bij het markeren van allerlei bijzondere levensmomenten, zoals: geboorte, doop, relatie en huwelijk en rond het afscheid nemen bij de dood.

Op de volgende locaties worden kerkdiensten gehouden waaraan onze gemeente haar medewerking verleent:
Ichtuskerk, Holterweg 106 in Colmschate;
Elke zondag, 10:00 uur

Huize Salland, Bloemendalsweg 5;
Zondag, 1x per 2 weken, 19:00 uur

P.W. Janssen Verpleeghuis, Hermelijn 2;
Elke zondag, 10:00 uur

Woonzorgcentrum Spikvoorde, M.C. Escherweg 2;
Iedere vierde dinsdag van de maand, 10:15 uur
Deze vieringen staan ook open voor oudere gemeenteleden uit de omringende wijken die hier deel aan willen nemen. De vieringen zijn kleinschalig en worden door een grote variatie aan voorgangers bediend.

Voorbeden
Wanneer u mensen of situaties (dichtbij of veraf) in het gebed wilt gedenken kan voorbede gevraagd worden door dit te noteren in het voorbedenschrift dat op de lessenaar ligt bij de ingang van de kerkzaal.

Avondmaal
Ongeveer zes maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Het Avondmaal staat eveneens open voor de kinderen. De wijze van de viering geschiedt lopend, op aanwijzing van de dienstdoende ouderling en/of diaken. Voor langdurig zieken en mensen die aan huis gebonden zijn, is er de mogelijkheid om avondmaal aan huis te vieren.

Aangepaste kerkdiensten
Met en voor mensen met een verstandelijke beperking worden er in onze regio met enige regelmaat speciale kerkdiensten gehouden.

Autovervoer
Indien u graag vervoer heeft naar en van de kerk kunt u dit via het contactformulier aangeven. Doe het gerust!

Kerkdiensten via internet
U kunt onze kerkdiensten ook beluisteren via kerkdienstgemist.