Er was eens…

Ieder jaar wordt een musical opgevoerd op kerstavond. Al weken van tevoren hebben de kinderen hun liederen en stukken ingestudeerd. De zaal zit vol. De lichten gaan aan. Na een uur klinkt het laatste lied alweer. En ja, weer is het gelukt het verhaal van Kerst eigentijds en energiek neer te zetten!
Voor alle kinderen van groep 3-8 van het basisonderwijs. Het oefenen start in november.

Wanneer zeven maal in november en december
Waar bijgebouw en kerkzaal van de Ichtuskerk
Contact kerstmusical @ pgcs.nl