Als jullie elkaar trouw zullen beloven in voorspoed en tegenspoed tijdens het burgerlijk huwelijk, wil de PGCS naast jullie staan en meegaan op jullie verdere levenspad.

Het is ons genoegen om samen met jullie de trouwdienst vorm te geven.
Misschien zijn jullie van jongs af aan lid van de kerk en is de keuze om in de kerk te trouwen min of meer vanzelfsprekend. Misschien is kerk nieuw voor jullie, of heeft één van jullie een band met de kerk en de ander niet.

Iedereen kan in principe in de kerk trouwen. In de PGCS vragen we Gods zegen voor alle vormen van relaties tussen mensen.

De predikant van jullie regio is degene die de trouwdienst verzorgt. Hij of zij zal alle stappen met jullie nemen, inclusief de viering zelf.

Contact opnemen met het kerkelijk bureau.