25
feb

Zondag 25 februari. Dienst met mensen met een beperking

Voorganger:           Ds. Trijnie PLattje

Collecte:                 Moedige moeders in Oeganda

Uitgangscollecte: Verfraaiing van het liturgisch centrum

Zendingsbussen: India – plattelandsdorpen vrij van kinderarbeid

Deze zondag vieren we samen met de mensen met een verstandelijke beperking. We volgen het thema: ‘Ik zorg voor jou’. Deze week horen we het verhaal van Jezus op de berg waar hij Mozes en Elia ontmoet. Drie van de leerlingen mogen deze drie in volle glorie zien, maar ze mogen er nog niets over vertellen. Dat mag pas later, nadat het pasen is geweest. De muzikale begeleidng is in handen van de organist Janke Oberman en het huisorkest.

Gegevens

datum : 25 februari 2018
tijd : 10:00 uur
locatie : Ichtuskerk

terug naar Agenda