27
mei

Zondag 27 mei

Voorganger:         Ds. Henk Schuurman

Collecte:                 Stichting Simavi 

Uitgangscollecte: Verfraaiing liturgisch centrum

Zendingsbussen:  India – plattelandsdorpen vrij van kinderarbeid

De zondag na Pinksteren is de zondagTrinitatis; de zondag van de Drieëenheid. Wij belijden de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Maar wat spreken we daarmee eigenlijk uit? Het lijkt een abstract dogma. Een goede gelegenheid dus om op zoek te gaan naar het geheim ervan. In het Grieks is een geheim een mysterion. Ons woord mysterie is daarvan afgeleid. Nicodemus, een Farizeeër, was ook op zoek naar het geheim van wat God ons wil geven. Jezus had een nachtelijk gesprek met hem. We luisteren naar dat gesprek, maar zullen vooral zingen van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Want bevatten kunnen we het niet, bezingen kunnen we het wel.

Gegevens

datum : 27 mei 2018
tijd : 10:00 uur
locatie : Ichtuskerk

terug naar Kerkdiensten

terug naar Agenda