ANBI Diaconie


ANBI
College van Diakenen Protestantse Gemeente te Colmschate-Schalkhaar
RSIN (fiscaal nummer)
: 824 141 775
KVK : 76352870

Contactgegevens
IchtuskerkMail:
Holterweg 106diaconie@pgcs.nl
7429 AH ColmschateWebsite:
Tel. 0615499952www.pgcs.nl

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van het College van Diakenen bestaat uit een voorzitter, penningmeester, adviseur en algemeen lid. De functie voor secretaris is vacant. Deze wordt echter tijdelijk vervuld door de secretaris van de ZWO.

Beleidsplan:
» beleidsplan 2020-2022

Voor het beleidsplan van de landelijke kerk (Protestantse Kerk Nederland (PKN)) verwijzen wij u naar:
»
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/missie-en-visie.aspx.

Beloningsbeleid:
Het College van Diakenen heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Doelstelling:
Het College van Diakenen deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan 2014 – 2018.

Jaarlijks verslag activiteiten:
» Jaarverslag 2020 – College van diakenen

Financiële verantwoording:
» Baten en lasten overzicht 2019 College van Diakenen
» Baten en lasten overzicht 2020 College van Diakenen