ANBI
College van Diakenen Protestantse Gemeente te Colmschate-Schalkhaar
RSIN (fiscaal nummer)
: 824 141 775

Contactgegevens:
Ichtuskerk Mail:
Holterweg 106 welkom @ pgcs.nl
7429 AH Colmschate Website:
Tel. 0570-653530 www.pgcs.nl


Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van het College van Diakenen bestaat uit een voorzitter, penningmeester, adviseur en algemeen lid. De functie voor secretaris is vacant. Deze wordt echter tijdelijk vervuld door de secretaris van de ZWO.

Beleidsplan:
Het beleidsplan voor 2014-2017 is gepubliceerd op de pagina van het College van Diakenen.
» Beleidsplan College van Diakenen

Voor het beleidsplan van de landelijke kerk (Protestantse Kerk Nederland (PKN)) verwijzen wij u naar:
»
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/missie-en-visie.aspx.

Beloningsbeleid:
Het College van Diakenen heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Doelstelling:
Het College van Diakenen deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan 2014 – 2018.

Jaarlijks verslag activiteiten:
» jaarverslag 2018

Financiële verantwoording:
» Baten en lasten overzicht 2016 College van Diakenen
» Baten en lasten overzicht 2017 College van Diakenen
» Baten en lasten overzicht 2018 College van Diakenen
» Baten en lasten overzicht 2019 College van Diakenen

» Begroting 2018 College van Diakenen
» Begroting 2019 College van Diakenen