40-dagentijd 2019

Het thema van de 40-dagentijd 2019: een nieuw begin De 40-dagentijd 2019 is dit jaar van woensdag 7 maart t/m zondag 21 april In deze tijd leven we weer toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’ […]

Pastoraat

Nadat we in de periode voor de zomer alle uitkomsten van de enquête hebben verwerkt zijn we aan de slag gegaan om op wijkniveau de uitkomsten te bespreken. We hebben […]