Verslag Kleine Kerkenraadsvergaderingen

De Kleine Kerkenraad heeft 17 december 2018 en 21 januari 2019 vergaderd. Onderstaande zaken kwamen onder andere ter sprake. Vergadering 17 december 2018: • De begroting 2019 van de Kerkrentmeesters en Diaconie is door Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken goedgekeurd. • Cantor Maarten Romkes stopt per heden vanwege overbelasting in werk en gezin. Na de repetitie in januari komt hij afscheid nemen. Gery Versteegt, cantor en organist uitApeldoorn, gaat zijn plaats innemen. • Er zijn op dit moment al veel vacatures met name in het team Pastoraat, maar in het komende jaar zullen er ook in de andere […]

Verslag Kleine Kerkenraad

  We vergaderden op maandag 21 januari en dit kwam onder meer ter sprake: – De nieuwe opzet van het liturgisch centrum. Dit zal in de komende maanden haar beslag krijgen – De paaskaars zal door jongeren worden versierd. Een mooi initiatief waar jong en oud happy mee zijn – Het resultaat van een overleg over speerpunt 4 uit het beleidsplan: diaconaal bewustzijn. De diaconale gedachte moet meer voor het voetlicht worden gebracht, zowel binnen als buiten onze pgcs kerk. Helpen waar geen andere helper is. – De vacatures. Binnenkort gaan predikanten en ambtsdragers op pad om kandidaten voor lege […]

Verslag van de vergadering van de Kleine Kerkenraad op 17 december 2018

In de vergadering van de Kleine Kerkenraad, dd. 17-12-18 hebben wij onderstaande zaken besproken: De begroting 2019 van de Kerkrentmeesters en Diaconie is door Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken goedgekeurd. Cantor Maarten Romkes stopt per heden vanwege overbelasting in werk en gezin. Na de repetitie in januari komt hij afscheid nemen. Gerdy Versteegt, cantor en organist uit Apeldoorn, gaat zijn plaats innemen. Er zijn op dit moment al veel vacatures met name in het team Pastoraat, maar in het komende jaar zullen er ook in de andere raden diverse vacatures ontstaan. In Kerkklanken is er een oproep gedaan […]

Uit de Raden: diaconie

In de diaconievergadering van 22 januari heetten we als nieuw lid van de diaconie Janneke Slaa welkom in ons midden. We hebben we een veelheid van onderwerpen behandeld.  Veel onderwerpen komen terug in de Zondagsbrief, op Speakapp, dan wel in Kerkklanken. Aan de orde kwamen o.a. Werkconferentie: Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) organiseert jaarlijks een werkconferentie over schuldhulpverlening en minimabeleid, dit jaar op donderdag 31 januari. De veranderdagen. Dit is een initiatief van St. Present in de 40dagentijd. Wij haken hierop in met een wandeling met bewoners van Spikvoorde op vrijdagmiddag 5 april. Café Kruispunt Diaconaal Deventer. Op maandag 8 […]

De vergadering van de Kleine Kerkenraad dd. 17-12-2018

In de vergadering van de Kleine Kerkenraad, dd. 17-12-18 hebben wij onderstaande zaken besproken:   De begroting 2019 van de Kerkrentmeesters en Diaconie is door Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken goedgekeurd. Cantor Maarten Romkes stopt per heden vanwege overbelasting in werk en gezin. Na de repetitie in januari komt hij afscheid nemen. Gerdy Versteegt, cantor en organist uit Apeldoorn, gaat zijn plaats innemen. Er zijn op dit moment al veel vacatures met name in het team Pastoraat, maar in het komende jaar zullen er ook in de andere raden diverse vacatures ontstaan. In Kerkklanken is er een oproep […]

Uit de diaconie: welkom, afscheid, opstekertjes en zo meer. Binnen de diaconie zijn we enorm verheugd dat we twee nieuwe leden hebben! Thea van Bannisseht en Janneke Slaa hebben inmiddels hun eerste vergaderingen meegemaakt. In januari worden zij beiden in de eredienst bevestigd.Thea van Banniseth heeft het secretariaat op zich genomen en inmiddels al diverse verslagen gemaakt. Zij volgt hiermee Ria Haverkamp op, die vele jaren enorm veel werk verzet heeft, ook voor de ZWO-commissie. Ria is onlangs verhuisd naar Heino. Janneke Slaa zorgt voor gewenste verlaging van de gemiddelde leeftijd van de diakenen. Janneke heeft interesse geuit om ook […]

Verslag Gemeenteavond 5 november

Deze avond is een combinatie van een gemeente avond en kerkenraadsvergadering. De voorzitter opent de vergadering door een ieder welkom te heten, speciaal de niet kerkenraadsleden. De voorzitter opent met een overdenking over dankbaarheid. Dit naar aanleiding van de Dankdag die zondag 4 november in de kerk gevierd werd. Liturgischaandachtspunt Everard Post, vertelt aan de hand van wat dia’s wat er zoal de laatste tijd allemaal is gedaan rondom het liturgisch aandachtspunt. Op dit moment een voorstel voor een eenvoudig ontwerp. Op de muur ter breedte van de twee ramen komt een witte achterwand. Op het podium, zelfde breedte als […]

Verslag Kleine Kerkenraadsvergadering 19 november •

Op 27 november is een overleg binnen de ring (Bathmen, Colmschate, Deventer, Diepenveen en deels Holten). Onderwerp is het Model voor een regeling van werkzaamheden van een ring van gemeenten. • Vanzelf heeft de KKR ermee ingestemd om op zaterdag 1 december om 2 voor 12 de noodklok te luiden. Greenpeace heeft ook de Ichtuskerk gevraagd om zo een signaal af te geven richting de politiek en vertegenwoordigers op de internationale klimaatconferentie in Polen. • Een betrokken gemeentelid heeft een brief gestuurd met een aantal opmerkingen t.a.v. genomen besluiten in de Kerkenraad. Het wordt zeer gewaardeerd dat er op zo’n […]

Kerstdiner 2018 (vanaf 12 jaar)

Hallo leuke jongeren vanaf 12 jaar, Het altijd feestelijke kerstdiner komt er weer aan. Waar iedereen iets lekkers meeneemt om met anderen te delen. We zouden het erg leuk vinden als ook jij dit jaar gezellig mee komt eten. Lijkt het je leuk?! Meld je dan aan bij joost.nauta73@gmail.com of stuur een appje naar 06 2169 2343 en geef ook door wat jij voor eten meeneemt. Op 15 december vanaf 18:00u ben je welkom en om 19:00u gaan we aan tafel. We hopen jullie allemaal te zien in de soos!!!

Verslag overleg communicatiecommissie 21 november

Inleveren kopij Kerkklanken Gezien de noodzakelijke verwerkingstijd van de kopij wordt de inleverdatum vanaf heden vervroegd naar de maandag in plaats van de dinsdag. Dus 11 dagen vóór de verschijning van het blad. Kerkklanken Zoals in dit blad onder “van de redactie” vermeld, is besloten om het blad geheel in full colour te maken. Het is goed, zo blijkt,  om af en toe te informeren welk bedrag betere opties gaan kosten. Het bleek dat full colour bij uitvoering van Kerkklanken in één soort papierdikte, goedkoper is dan de huidige uitvoering waarin de voor- en achterkant op dikker papier zijn gedrukt. Vacatures […]