De communicatiecommissie

De communicatiecommissie heeft afgelopen 15 mei voor het laatst dit seizoen  vergaderd. Tijdens de vergadering is besproken wat we  volgend jaar willen doen. Deze plannen zijn ook  gepresenteerd in de Kerkenraad. De onderwerpen waar wij volgend jaar in ieder geval aan  willen werken: ­  Een elektronisch informatiebord in de gang of hal ­  Stimuleren van de raden, commissies en werkgroepen  om stukjes voor ‘Uit de raden’ te schrijven en rubriek  ook op de website te plaatsen, zodat we weten van  elkaar waar we mee bezig zijn ­  Opnieuw het gebruik van Speakap door de leden  stimuleren ­ Nieuw bord in de voortuin aan de Holterweg ­ Bord bij de hal aan de achterkant  […]

Kerkenraad met Commissies en Raden 3 juni

Deze vergadering wordt geopend door Henk Schuurman  rond het thema geestelijk leiderschap.  Aanwezig zijn afgevaardigden van de Commissie Eredienst,  V&T, Duurzaamheid, ZWO en leden van de kerkenraad.  Iedere commissie en raad geeft een verslag van de  activiteiten van het afgelopen jaar en heeft de plannen voor  het komende jaar gepresenteerd. Na de pauze gaat de Kerkenraad verder met de  vergadering. De aanwezige kerkenraadsleden hebben de jaarrekeningen  2018 van de CKRM en de Diaconie goedgekeurd. De CKRM hebben een AVG­verklaring ( Algemene  Verordening Gegevensbescherming) opgesteld. De  coördinator is Rogier Verstrijden (privacy@pgcs.nl). De  kerkenraadsleden kunnen zich vinden in deze verklaring. Verder hebben de kerkenraadsleden samen de voorstellen  voor kerkelijke vernieuwing besproken. De op­ en  aanmerkingen worden verwerkt door de werkgroep en later  (na de vakantieperiode) in een gewijzigde notitie voorgelegd  aan de diverse raden. Daarna zal de kerenraad een besluit  […]

De ZWO-commissie

De ZWO­commissie (diaconie) vergaderde op 4 juni Enkele punten: ­ De kist in de hal voor oude postzegels, cartridges, etc.  wordt regelmatig geleegd. De inhoud brengt veel geld  op voor “Kerk in Actie”. In 2018 landelijk bijna € 29.000  opbracht. Het loont dus de moeite. Hoeveel hiervan uit  de PGCS kwam weten we niet, maar toch de moeite om  door te sparen. ­ De uitslag van de verkiezingen van de zendingsbussen  projecten 2019­2020:  1. (36 stemmen) voor “Bijen en  zaaigoed voor vrouwen in Zuid­Soedan”. Op 2 (34  stemmen) “Bijen houden biedt jongeren toekomst in  Guatemala”. En op 3 (24 stemmen) “Meer voedsel door  duurzame landbouw op Java”.  Vanaf 1 juli 2019 gaat  dus de opbrengst van de zendingsbussen naar het Kerk  in Actie­project in Zuid­Soedan. ­ We hebben na 20 jaar afscheid genomen van Bernard  […]