Gebruikersplan Ichtuskerk

Inleiding

Dit gebruikersplan geldt vanaf 26 juni 2021 voor onbepaalde tijd en kan, afhankelijk van gewijzigde omstandigheden en nieuwe regelgeving, aangepast worden. Voor de repetities van Muziekvereniging Eendracht geldt een eigen protocol. De bepalingen in het genoemde protocol wijken soms af van dit gebruikersplan. Waar het afwijkt, volgt u de specifieke bepalingen uit het protocol. Die hebben voorrang op de algemene bepalingen van het gebruikersplan. In overleg met het moderamen kan op beperkte schaal worden afgeweken van dit gebruikersplan, als de ontwikkelingen op het gebied van corona dat rechtvaardigen.

Voor de erediensten van de PGCS gemeente geldt een afzonderlijk protocol erediensten. PGCS bijeenkomsten, anders dan erediensten kunnen in de kerk plaatsvinden, met inachtneming van het maximaal toegestane aantal personen per zaal.

Voor de kerkdiensten van New Hope zijn afspraken met hen gemaakt.

Algemeen

De algemene landelijke regels zijn in en om de kerk onverkort van toepassing. Kort samengevat:

 • De algemene landelijke regels zijn in en om de kerk onverkort van toepassing. Kort samengevat: We houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Wie ziek is, of een zieke huisgenoot heeft, komt niet naar de kerk
 • Schud geen handen


Entree

We gebruiken de entree aan de zijkant van de kerk, tegenover het Afscheidshuis.
We gebruiken de kapstokken niet. U neemt uw jas mee naar de zaal waar u heen gaat en hangt die over uw stoel.
Na binnenkomst ontsmet u uw handen. Daarvoor staat een ontsmettingsmiddel klaar in de hal. Knoei niet met de vloeistof op de grond, dat tast de vloerbedekking aan.
Kom zo exact mogelijk op tijd naar uw bijeenkomst en ga direct naar de zaal waar u moet zijn. Blijf niet in de hal hangen.

Volg altijd de aanwijzingen van de aanwezige kerkbeheerder op.

Maximaal aantal gebruikers per zaal

 • Zaal 1: 4
 • Zaal 2: 11 in een cirkel, 17 klassikaal
 • Zaal 3: 8
 • Zaal 4: 7
 • Zaal 5: 6
 • Zaal 6: 7
 • Zaal 7: 4
 • Kerkzaal: 50 (tijdens kerkdiensten 60: exclusief dienstdoend personeel)

Bij het reserveren van zalen moet het maximum aantal aanwezigen worden opgegeven door de gebruiker. De genoemde aantallen gelden voor mensen vanaf 13 jaar en ouder, behalve de 50 van de kerkzaal die is inclusief kinderen. Als de ruimtes gebruikt worden door kinderen t/m 12 jaar zijn in overleg met de kerkbeheerder grotere aantallen per zaal mogelijk.

Verstrekken van koffie, thee etc.

Bij  bijeenkomsten kan koffie geschonken worden. Die moet genuttigd worden in de ruimte waar de bijeenkomst is. De kerkbeheerder brengt de koffie en de kopjes naar uw zaal. Daar zit ook een flesje ontsmettingsmiddel bij. Het is de bedoeling dat 1 persoon de koffie inschenkt en dat vervolgens iedereen zijn eigen kopje pakt. Voor het inschenken ontsmet de inschenker zijn handen. Na afloop zet iedereen zijn eigen kopje weer op het blad. De kerkbeheerder ruimt de gebruikte spullen op.

Toiletgebruik

Wees terughoudend met het gebruik van het toilet. Ontsmet voorafgaand aan het toiletbezoek uw handen en was ze na afloop.

Zingen

We zingen niet in koorverband in de kerk.

Hygiëne

De koster/kerkbeheerder reinigt na elk dagdeel waarop de kerk gebruikt is alle “contactplaatsen” zoals handgrepen van deuren, toiletknoppen etc.

Ventilatie

De ruimte die gebruikt wordt, dient maximaal geventileerd te worden. Zoveel mogelijk dus ramen openen. De kerkbeheerder sluit na afloop van een bijeenkomst de ramen, nadat de ruimte nog tien minuten extra is gelucht.

Verlaten van het gebouw

U verlaat het gebouw in principe via de uitgang tegenover het Afscheidshuis. Bij gelijktijdig gebruik van meerdere zalen, kan de kerkbeheerder meerdere uitgangen in gebruik nemen. U volgt in dat geval de aanwijzingen van de kerkbeheerder op. Ook nu is het de bedoeling dat u niet blijft hangen in de hal.

Rouw- en trouwdiensten

Voor rouw- en trouwdiensten geldt ook een maximum van 60 personen in de kerkzaal.
Daarnaast moeten uitvaartorganisaties de richtlijnen van hun branche volgen, maar die kunnen nooit veel afwijken van onze regels. Verder is het maatwerk dat de kerkbeheerder in overleg met de nabestaanden en de uitvaartleider regelt.