Protocol Eredienst Ichtuskerk

Vanaf 27 juni 2021 zijn kerkdiensten met maximaal 60 bezoekers toegestaan. Daarbij geldt nog steeds dat de onderlinge afstand 1,5 meter moet zijn. Daarnaast zijn er nog een aantal plaatsen gereserveerd voor mensen die een actieve rol hebben in de dienst. De diensten blijven ook digitaal te volgen, dat verandert dus niet. In dit protocol kunt u lezen hoe de kerkdiensten georganiseerd gaan worden. Dit protocol blijft voor onbepaalde tijd geldig. Als de omstandigheden of regels daar aanleiding toe geven, zal het protocol aangepast worden. In dit protocol gaan we uit van de landelijk geldende regels en het protocol van de landelijke PKN

Deelname aan de diensten

Het is niet de bedoeling dat u naar de kerk komt als u ziek bent, of een van uw gezinsleden ziek is.

Kinderen
Op de tweede zondag van de maand is er kindernevendienst XL. De kinderen gaan dan rechtstreeks naar hun ruimte en komen niet in de kerk. Er is voorlopig geen kinderoppas. Als de kinderen niet naar de kindernevendienst gaan, maar naar de kerkdienst, vallen ze onder de 60 personen waarvoor gereserveerd moet worden.

De gang van zaken bij de eredienst

Stap voor stap leiden we u door de dienst:

»Neem uw liedboek en/of bijbel mee. De tekst van de liederen komt niet op de schermen. Dit geldt ook voor de Schriftlezingen. Om redenen van auteursrecht mogen we deze niet uitzenden.
»Zolang u buiten de kerk bent, voor of na de dienst, is het van belang dat u zelf de landelijke regels volgt. Probeer afstand van elkaar te houden etc. Het is uw eigen verantwoordelijkheid!
»Wilt u voorafgaand aan de dienst een kaarsje aansteken in de stiltehoek, dan komt u daarvoor binnen via de deur aan de straatzijde. Na afloop daarvan verlaat u ook weer via die deur de kerk en gaat vervolgens naar binnen via de deur aan de zijkant tegenover het Afscheidshuis. Dat is de enige deur die open is voor de kerkbezoekers. Houd in de stiltehoek ook de 1,5 meter afstand in de gaten.
»Bij de deur treft u de ouderling van dienst, of een gastvrouw/gastheer. Die zal u welkom heten, vragen naar uw gezondheid en controleren of u aangemeld bent.
»Vervolgens gaat u naar binnen en ontsmet uw handen met een (heel kleine) hoeveelheid ontsmettingsmiddel uit een pompje.
»Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet.
»Bij de ingang van de kerkzaal treft u de dienstdoende diaken. Die zal u een plek wijzen. Placeren heet zoiets tegenwoordig bij de PKN. De toedeling is er op gericht om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen langs elkaar lopen. Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet.
»De collecte blijft zoals het de laatste maanden gaat, dus geen fysieke collecte in de kerk.
»Wij geven elkaar geen hand.