Maatschappelijk bewust

Diaconaat
We willen een open huis zijn met aandacht voor mensen in moeilijke omstandigheden dichtbij en ver weg. In plaats van vele doelen te formuleren, die we toch niet allemaal kunnen realiseren, kiezen we voor één speerpunt waar we ons de komende jaren met enthousiasme op willen richten. Na overleg binnen en buiten de diaconie hebben we gekozen voor het thema Jeugd en Armoede.

In toenemende mate wordt duidelijk dat veel jongeren ook in onze omgeving te maken hebben met de gevolgen van de crisis. Dit leidt tot uitsluiting van deelname aan activiteiten op school of sociale contacten en tot werkloosheid. Gebrek aan financiële middelen in de gezinnen en bij de jongeren zelf is daarvan de oorzaak.

Hoewel de problematiek duidelijk is, blijkt het niet eenvoudig te zijn om de jongeren te bereiken en activiteiten te ontplooien. We willen het thema daarom stapsgewijs uitwerken. We doen dat niet als diaconie alleen. We willen samenwerken met andere groepen binnen de PGCS, zoals de Jeugdraad en de Pastorale Raad, en met instanties in Deventer, zoals het Meester Geerts Huis, de Voedselbank, Diaconaal Café en St. Present. Als eerste stap willen we samen werken met The Mall, die veel ervaring heeft op dit terrein. Pas wanneer we in contact komen met jongeren krijgen we een beter idee waar de problemen liggen en wat jongeren zelf willen.

Groene Kerk

Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je herkent ze aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste. En allemaal hebben ze een bordje aan de muur: Wij zijn een Groene Kerk. De GroeneKerkenactie brengt deze kerken en hun inspanningen in kaart. Om van elkaar te leren en anderen enthousiast te maken.

Ook de PGCS is een Groene Kerk. Wat beweegt ons om Groene Kerk te willen zijn?

  • Omdat we van God de aarde hebben gekregen om haar te bewaren. De aarde is niet ons bezit waar we mee kunnen doen wat we willen, maar we hebben de verantwoordelijkheid om de aarde bewoonbaar te laten zijn voor al wat leeft.
  • We willen graag dat deze aarde ook bewoonbaar zal zijn voor onze kinderen, voor de generaties die na ons komen.
  • De aarde is niet alleen van ons, mensen die in het westen wonen. Onze manier van met de aarde omgaan, met hoe we leven, reizen, kopen, eten heeft enorme gevolgen voor mensen die in de ‘derde wereld’ wonen.

Fairtrade Kerk

We dragen ook het label Fairtrade Kerk. Fairtrade of eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handel drijven. Fairtrade bestrijdt armoede in ontwikkelingslanden die de uitkomst is van onrechtvaardige wereldhandel. Fairtrade maakt producenten en consumenten samen verantwoordelijk voor verbetering. Het is bij uitstek een ontwikkelingsmodel, dat armoede en achterstand wil omzetten in vooruitgang en ontwikkeling.

Daarnaast hebben in 2000 regeringsleiders van 189 landen afspraken gemaakt om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Deze afspraken zijn verwoord in de 8 Millenniumdoelen. Het achtste millenniumdoel gaat over wat de rijke landen moeten doen of veranderen om de andere millenniumdoelen te kunnen realiseren. Een onderdeel daarvan is eerlijkere wereldhandel, oftewel Fairtrade. Om een gezonde en duurzame economie op te kunnen bouwen moeten ontwikkelingslanden een eerlijke kans krijgen.
Het ZWO team en de afd. Milieuzaken binnen het College van Diakenen omarmden direct deze idealen. Zij ontplooien initiatieven met de gemeenteleden zodat de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar de titel Faitrade Kerk kan aanvroeg en kreeg!