Dit gebruikersplan geldt vanaf 1 juli 2020 voor onbepaalde tijd en kan, afhankelijk van gewijzigde omstandigheden en nieuwe regelgeving, aangepast worden. Voor de erediensten van de PGCS
gemeente geldt een afzonderlijk protocol erediensten. Voor de repetities van Muziekvereniging Eendracht geldt ook een eigen protocol. De bepalingen in de genoemde protocollen wijken soms af
van dit gebruikersplan. Waar het afwijkt, volgt u de specifieke bepalingen uit het protocol. Die hebben voorrang op de algemene bepalingen van het gebruikersplan.

Voor de diensten van New Hope is geen protocol gemaakt. Met hen zijn de volgende afspraken
gemaakt:

»Het aantal bezoekers blijft altijd beneden ons maximum van 75
»New Hope hanteert geen reserveringssysteem
»Als men de kapstokken gebruikt, neemt met een afstand van drie haakjes tot de jas ernaast in acht
»De gezondheid van de aanwezigen wordt gecheckt via een groepsapp
»In de kerk wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen. Er zijn in verhouding veel grote gezinnen waarvoor onderling niet de 1,5 meter grens geldt
»De kinderen gaan naar hun eigen ruimte, alwaar voor hen onderling niet de 1,5 meter afstandgrens geldt
» Op het podium zingen 5 tot 6 zangers (met versterking) met de nodige afstand tot de rest van de aanwezigen. Zij zullen niet hard zingen en de rest van de gemeente zingt niet.
» Wat aan deuren en ramen open kan, gaat open om te ventileren. Losse ventilatoren gebruiken we niet, omdat dit juist averechts kan werken
»Bij wisselend microfoon gebruik neemt men maatregelen om besmetting te voorkomen
Verder gelden de algemene regels uit dit gebruikersplan

Algemeen

De algemene landelijke regels zijn in en om de kerk onverkort van toepassing. Kort samengevat:

  • We houden 1,5 meter afstand van elkaar
  • Wie ziek is, of een zieke huisgenoot heeft, komt niet naar de kerk
  • Schud geen handen

 

Entree
  • We gebruiken de entree aan de zijkant van de kerk, tegenover het Afscheidshuis.
  • We gebruiken de kapstokken niet. U neemt uw jas mee naar de zaal waar u heen gaat en hangt die over uw stoel.
  • Na binnenkomst ontsmet u uw handen. Daarvoor staat een ontsmettingsmiddel klaar in de hal.
  • Kom zo exact mogelijk op tijd naar uw bijeenkomst en ga direct naar de zaal waar u moet zijn. Blijf niet in de hal hangen.
  • Volg altijd de aanwijzingen van de aanwezige kerkbeheerder op.

 

Maximaal aantal gebruikers per zaal
Zaal 14
Zaal 210
Zaal 37
Zaal 48
Zaal 56
Zaal 67
Zaal 76
Kerkzaal75, afhankelijk van het aantal aanwezige gezinsleden

Er mogen in totaal nooit meer dan 100 mensen in het gebouw aanwezig zijn. Bij het reserveren van zalen moet het maximum aantal aanwezigen worden opgegeven door de gebruiker. De genoemde aantallen gelden voor mensen vanaf 13 jaar en ouder. Als de ruimtes gebruikt worden door kinderen t/m 12 jaar zijn in overleg met de kerkbeheerder grotere aantallen per zaal mogelijk.

Verstrekken van koffie, thee etc.
Bij en na kerkdiensten wordt geen koffie geschonken. Bij andere bijeenkomsten kan koffie geschonken worden. Die moet genuttigd worden in de ruimte waar de bijeenkomst is. De kerkbeheerder brengt de koffie en de kopjes naar uw zaal. Daar zit ook een flesje ontsmettingsmiddel bij. Het is de bedoeling dat 1 persoon de koffie inschenkt en dat vervolgens iedereen zijn eigen kopje pakt. Voor het inschenken ontsmet de inschenker zijn handen. Na afloop zet iedereen zijn eigen kopje weer op het blad. De kerkbeheerder ruimt de gebruikte spullen op.

Toiletgebruik
Wees terughoudend met het gebruik van het toilet. Ontsmet voorafgaand aan het toiletbezoek uw
handen en was ze na afloop.

Zingen
Zingen is voorlopig niet toegestaan, neuriën wel.

Hygiëne
De koster/kerkbeheerder reinigt na elk dagdeel waarop de kerk gebruikt is alle “contactplaatsen” zoals handgrepen van deuren, toiletknoppen etc.

Ventilatie
De ruimte die gebruikt wordt, dient maximaal geventileerd te worden. Zoveel mogelijk dus ramen openen. De kerkbeheerder sluit na afloop van een bijeenkomst de ramen, nadat de ruimte nog tien minuten extra is gelucht.

Verlaten van het gebouw
U verlaat het gebouw in principe via de uitgang tegenover het Afscheidshuis. Bij gelijktijdig gebruik van meerdere zalen, kan de kerkbeheerder meerdere uitgangen in gebruik nemen. U volgt in dat
geval de aanwijzingen van de kerkbeheerder op. Ook nu is het de bedoeling dat u niet blijft hangen in de hal.

Rouw- en trouwdiensten
In principe geldt voor rouw- en trouwdiensten in grote lijnen het protocol erediensten, daar waar het gaat om aantallen aanwezigen, zingen en aanmelden van de aanwezigen. Daarnaast moeten
uitvaartorganisaties de richtlijnen van hun branche volgen, maar die kunnen nooit veel afwijken van onze regels. Verder is het maatwerk dat de kerkbeheerder in overleg met de nabestaanden en de uitvaartleider regelt.