Visie

Het profiel van de gemeente

Beth

Visie

In de visie klinkt het visioen door:

De eerste letter van de Bijbel is een Beth.
Daar begint het verhaal van God met mensen mee:
de Beth van Beresjiet: in het begin, van begin af aan.
Van begin af aan staat alles (de mens, ons leven, de aarde en de hemel) in het licht van God.

Beth zelf betekent Huis.
En als we naar de vorm kijken van de letter Beth, dan is het ook een huis.
Als mens word je geboren in de beschutting van een huis.
God wil als een beschermend huis om je heen zijn.
Het is een huis met een dak boven je hoofd,
met een steun in je rug en
met grond onder je voeten.
En er is één kant die je uitkunt: de toekomst. (Het hebreeuws lees je van rechts naar links)
Zo heeft God ons een plek gegeven op deze aarde.
Hij zorgt voor bescherming, ondersteuning, houvast – en roept je naar de toekomst.
Zo geven de rabbijnen uitleg aan deze eerste letter van de bijbel.

De Beth is een huis, een schuilplaats die aan één kant open is,
zonder deuren,
een huis dat uitnodigend en gastvrij is.
Een huis waar iedereen van begin tot einde,
een leven lang van harte welkom is.

In de PGCS (Protestantse Gemeente te Colmschate/Schalkhaar) willen we ook graag daaraan werken:
dat we een open en gastvrij huis zijn waar je kunt schuilen, waar je je thuis voelt.
Een plek waar je thuis kunt komen, waar we thuis kunnen zijn, vrij, een plek waar we kunnen bidden.
Maar het is nooit een ‘eeuwig’ huis.
Het is meer een doorgangshuis,
een plek waar je met elkaar de lofzang gaande houdt,
God eert in liederen en gebeden,
waar je je mag laten inspireren door de verhalen over God met mensen,
waar je mooie dingen beleeft, maar waar je niet blijft.
Nadat je weer opgeladen bent, klinkt ook steeds weer het ‘Ga!’:
We gaan altijd weer op weg – zijn onderweg:
onderweg in een wereld,
waar van alles gebeurt,
waar van alles aan de hand is:
waar we verdriet, onrecht, wanhoop, haat, maar ook vreugde tegenkomen,
een wereld waar we mensen die recht doen, die hoop hebben en liefhebben, ontmoeten kunnen,
waar we samen met anderen kunnen zoeken naar wat goed is en het leven dient.

‘Ga!’ – op de weg waarop Jezus ons is voorgegaan – om uiteindelijk daar te komen waar we naar verlangen: het koninkrijk van God,
een plek waar het goed wonen is voor ieder,
waar gerechtigheid heerst en vrede,
waar de aarde in goede handen is,
waar mensen met liefde en respect met elkaar omgaan.
waar mensen voor elkaar ‘vindplaats van God’ zijn.

NB: in de visie komen voor de goede verstaander de zeven kernwoorden uit ons vorige beleidsplan terug: rustpunt, inspiratie, vieringen, samen zoeken, open staan, netwerken, dienstbaar.

Missie

Geformuleerd vanuit de visie:

De PGCS wil een open en gastvrij huis zijn,
een plek waar mensen op verhaal kunnen komen,
een ruimte waarin het leerling zijn van Jezus Messias wordt geoefend.

We willen een thuis zijn voor jong en oud,
een gemeente waar ruimte is voor ontmoeting van mensen met elkaar en met God.

Dit huis staat midden in de wereld.
Vanuit dit huis willen we – samen met anderen – actief en dienstbaar zijn aan de samenleving en werken aan een betere wereld.

We willen een gemeenschap voor vandaag en morgen zijn –
waar de generaties elkaar ontmoeten en waar mensen inspiratie opdoen
voor hun dagelijks leven.

Zeven uitgangspunten

1.
We willen vierende gemeente zijn, die klaar is voor de dag van morgen.
We willen het goede behouden en daarnaast ruimte maken voor alternatieve en experimentele vieringen.
De uitkomst van de enquête vraagt ons na te denken over: andere tijden/dagen om te vieren, andere locaties, muziek en liedkeus, verbeelding en interactie.

2.
We willen een plek zijn waar jong en oud graag komt,
waar leeftijdgenoten elkaar treffen en waar de generaties elkaar ontmoeten.
We willen eraan werken dat mensen elkaar kennen,
waarbij moderne media, smoelenboek e.d. van betekenis zijn.
Wanneer de nieuwsbrief gedigitaliseerd wordt, moeten we zoeken naar nieuwe vormen van persoonlijk contact, individueel en in groepsverband.

3.
We willen steeds meer een duurzaam huis zijn.
We hebben als kerk de keurmerken ‘fairtrade kerk’ en ‘groene kerk’ ontvangen.
We willen de aandacht voor deze onderwerpen in onze kerk (en daarbuiten) verbreden
en een groter draagvlak creëren.

4.
We willen in de komende jaren ons huis op orde krijgen.
We willen financieel gezond zijn,
klaar voor de toekomst,
goed voor onze vrijwilligers.
We beseffen dat ook in de huishouding van de kerk (wat betreft geld en menskracht) niet alles kan:
we moeten keuzes maken.
Het ‘huis op orde’ betekent ook:
– we leggen een accent op onderhoud en inrichting van de kerk,
– we werken aan een kerk met sfeer en warmte,
– we hebben een goede, toegankelijke en actuele website.

5.
We willen een leerhuis met een lage drempel zijn.
We willen openstaan voor wat onder mensen leeft en voor wat mensen zelf te brengen hebben.
We willen ons aanbod actiever onder de aandacht brengen van al die mensen binnen en buiten de kerk, die bezig zijn met zingevingsvragen.

6.
We willen een huis met open deuren zijn.
Samenwerken met andere organisaties, netwerken, krachten bundelen.
We willen de samenwerking met de kerken in de regio intensiveren: samen doen wat samen kan.
Samen gericht op de toekomst.

7.
We willen een huis om te dienen zijn.
In de afgelopen jaren hebben we veel energie gestoken in ‘dienen’:
er zijn contacten met het Meester Geertshuis en met de Voedselbank,
de ‘Open tafel’ en de wereldmaaltijden draaien goed, het Colmschate-Ukraïne-Contact bestaat meer dan tien jaar, en zo zijn er nog meer initiatieven.
We willen het goede borgen voor de toekomst. We staan open voor nieuwe initiatieven.
We willen ook in de toekomst ‘kerk naar buiten’ zijn.