Jongeren

Vanuit de doopbelofte laat het jeugdwerk binnen PGCS jeugd en jongeren op een eigentijdse en aantrekkelijke manier kennis maken met het Protestants Christelijke geloof. Door het aanbieden van diverse activiteiten voor diverse doelgroepen, biedt het jeugdwerk een veilige omgeving om samen met leeftijdgenoten en volwassenen hun geloofsleven en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.
Predikanten en vrijwilligers hopen hen te helpen een eigen identiteit te ontwikkelen, waarin het Christelijk geloof een waardevolle plek kan hebben.

Jeugdwerk is er op gericht jongeren zich thuis te laten voelen in de PGCS en hen te betrekken bij de kerk en haar omgeving.
Daarbij gaan we uit van een actieve en positieve benadering van jongeren.

We zitten boven!

Op de tweede zondag van de maand is er tijdens de kerkdienst een aparte bijeenkomst voor alle jeugd (12-16 jaar) van de middelbare school. Spel, gein, vieren, gesprek en bezinning. Ruimte voor geloof maar ook voor twijfels. Met onderwerpen die jou bezig houden.

Wanneertweede zondag van de maand, aanvang 10.00 uur
Waarsoos (zolder van de Ichtuskerk)

Je doet het voor die ander!

Iedere zomer gaat een enthousiaste 16plus groep voor tien dagen op reis om op verschillende locaties te klussen in OekraÏne. Ontmoeting is de belangrijkste bouwsteen. Het Colmschate Ukraïne Contact (CUC) is een initiatief van de Protestantse Gemeente te Colmschate/Schalkhaar in samenwerking met het Titus Brandsmahuis.

Wanneer1e week zomervakantie regio noord
WaarheenOekraïne / Hongarije
Contactcuc.voorzitter @ pgcs.nl
Websitehttps://cuc.pgcs.nl

Een nachtje doorhalen!!

Met een creatief programma komt in deze ‘’paaschallenge’’ het lijdensverhaal van Jezus en de betekenis ervan aan bod. Door verhalen, film en spel maken de jongeren op de avond van Stille Zaterdag de gang naar Pasen toe. Voor iedereen van groep 7 tot 17 jaar.

Wanneerwordt jaarlijks bepaald
Waarin en rondom de Ichtuskerk
Contactjeugdkerk @ pgcs.nl