Jongeren

Vanuit de doopbelofte laat het jeugdwerk binnen PGCS jeugd en jongeren op een eigentijdse en aantrekkelijke manier kennis maken met het Protestants Christelijke geloof. Door het aanbieden van diverse activiteiten voor diverse doelgroepen, biedt het jeugdwerk een veilige omgeving om samen met leeftijdgenoten en volwassenen hun geloofsleven en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.
Predikanten en vrijwilligers hopen hen te helpen een eigen identiteit te ontwikkelen, waarin het Christelijk geloof een waardevolle plek kan hebben.

Jeugdwerk is er op gericht jongeren zich thuis te laten voelen in de PGCS en hen te betrekken bij de kerk en haar omgeving.
Daarbij gaan we uit van een actieve en positieve benadering van jongeren.

CUC zomerreis


Jeugdkerk en jeugdkerk+Jeugddiensten


JeugdmuzikantenJeugd en armoede


PaaswakeSirkelslag YOUNG


Taizé