Jongeren

Vanuit de doopbelofte laat het jeugdwerk binnen PGCS jeugd en jongeren op een eigentijdse en aantrekkelijke manier kennis maken met het Protestants Christelijke geloof. Door het aanbieden van diverse activiteiten voor diverse doelgroepen, biedt het jeugdwerk een veilige omgeving om samen met leeftijdgenoten en volwassenen hun geloofsleven en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.
Predikanten en vrijwilligers hopen hen te helpen een eigen identiteit te ontwikkelen, waarin het Christelijk geloof een waardevolle plek kan hebben.

Jeugdwerk is er op gericht jongeren zich thuis te laten voelen in de PGCS en hen te betrekken bij de kerk en haar omgeving.
Daarbij gaan we uit van een actieve en positieve benadering van jongeren.

Jeugdraad
Het jeugdwerk binnen de PGCS valt onder de vleugels van de jeugdraad.
Hierbij is de jeugdraad actief in het organiseren en ondersteunen van de diverse activiteiten van ons jeugdwerk.
We zijn bezig met afstemming en continuïteit van het jeugdwerk en ondersteunen hierbij de diverse vrijwilligers binnen onze gemeente.
We vertegenwoordigen het de jeugd en jeugdwerk binnen de gemeente en de kerkenraad.
We onderhouden contacten, en werken waar mogelijk samen, met andere jeugdwerkers binnen andere kerken in de regio Deventer

Heb je vragen of ideeën over ons jeugdwerk, of een bepaalde activiteit, laat het ons horen.
Heb je interesse om mee te doen binnen ons jeugdwerk, maar weet je nog niet zo goed waarmee? Ook dan kun je bij ons terecht, wij hebben vast wel een idee!

Contact: jeugdraad@pgcs.nl

 

CUC zomerreis


Jeugdkerk en jeugdkerk+Jeugddiensten


PaaswakeSirkelslag YOUNG