Kerkbalans 2018 – Er zit muziek in de kerk

 

De Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar is een gemeente met ruim 1700 gemeenteleden.

De plek waar we samenkomen om te ontmoeten, te vieren, te bidden, te rouwen en elkaar te inspireren is de Ichtuskerk in Colmschate.

De Ichtuskerk is een huis van geloven, vieren en ontmoeten.
De Ichtuskerk wil een open en gastvrij huis zijn, een plek waar mensen op verhaal kunnen komen, een ruimte waarin het leerling zijn van Jezus Messias wordt geoefend.

Het is een thuis voor jong en oud, een gemeente waar ruimte is voor ontmoeting van mensen met elkaar en met God.
Ook een huis waar mensen naar elkaar omzien en elkaar steunen waar nodig. Dit huis staat midden in de wereld.
Vanuit dit huis willen we – samen met anderen (o.a. St. Present, het mr. Geertshuis, de voedselbank) – actief en dienstbaar zijn aan de samenleving en werken aan een betere wereld.

We willen als PGCS een gemeenschap voor vandaag en morgen zijn, waar de generaties elkaar ontmoeten en waar mensen inspiratie opdoen voor hun dagelijks leven.
De waarde hiervan is niet in geld uit te drukken; het is van onschatbare waarde.

Het in standhouden van de PGCS als organisatie is wel een kwestie van geld. Uw vrijwillige bijdrage is hard nodig.
Hoeveel is de kerk u waard?

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de folder Folder Kerkbalans 2018.

Protestantse Gemeente te Colmschate/Schalkhaar
Holterweg 106
7429 AH Colmschate
www.pgcs.nl

Rekeningnummer
NL33 FVLB 0226 1162 20 t.n.v. Prot.Gem. Colmschate/Schalkhaar, o.v.v. VVB 2018 en lidnummer

Voor vragen over de VVB
kerkbalans@pgcs.nl of 0570 654623, Henk Flim
krm.voorzitter@pgcs.nl of 0570-651781, Everard Post