De Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar is een gemeente met ruim 1700 gemeenteleden.

De plek waar we samenkomen om te vieren, te bidden, te rouwen, elkaar te inspireren en te ontmoeten is de Ichtuskerk in Colmschate.
Onze kerk, een huis waar de deur openstaat

Dit huis is een huis waar de deur openstaat, waar zoekers en zieners, genood of gekomen, hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen om uiting te geven aan waar zij van dromen, waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, die nooit meer, door niemand zich inperken laat.

Met de speerpunten uit het beleidsplan bouwen wij aan een levendige, betrokken gemeente, waarin wij samen op weg gaan naar een wereld zoals God die voor ons bedoeld heeft en
door Jezus aan ons is voorgezegd en voorgeleefd, samen op weg, geïnspireerd door de Geest.

Waar wordt uw bijdrage aan besteed?
Dat en alle andere informatie lees je in de Folder Kerkbalans 2019.

Protestantse Gemeente te Colmschate/Schalkhaar
Holterweg 106
7429 AH Colmschate
www.pgcs.nl

Rekeningnummer
NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. Prot.Gem. Colmschate/Schalkhaar, o.v.v. VVB 2019 en lidnummer

Heb je een vraag over de VVB of heb je geen toezeggingsformulier ontvangen? Kijk dan hieronder voor een contactpersoon en een blanco toezeggingsformulier.

Henk Flim kerkbalans@pgcs.nl 0570 654623
Everard Post krm.voorzitter@pgcs.nl 0570-651781
Blanco toezeggingsformulier