Kerkbalans

Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 is ‘Open vertrouwen’.

Open en Vertrouwen zijn twee verschillende begrippen die in dit jaarthema in één adem worden uitgesproken. Open vertrouwen, zonder komma ertussen. Met open bedoelen we dat we een open kerk (willen) zijn. Open naar elkaar, open naar alle generaties, open naar de samenleving. Niet alleen open in de zin van ‘kom er maar bij’ maar ook open in de zin van ‘wat hebben wij te bieden aan de mensen om ons heen?’. Open ook naar God toe; we willen openstaan voor wat Hij ons wil zeggen. Open tenslotte naar de toekomst. We zijn, zoals zo veel kerken, een kleiner wordende gemeente in een seculiere wereld; maar dat doet ons niet bij de pakken neerzitten.

Dat laatste brengt ons bij het tweede: vertrouwen. Met vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. De Heer van de kerk bouwt zijn gemeente en leidt ons; daar vertrouwen we op. We vertrouwen ook op elkaar. Ieder draagt zijn of haar (bouw)steentje bij.

Waar wordt uw bijdrage aan besteed?
Dat en alle andere informatie lees je in de Folder Kerkbalans 2020.

Protestantse Gemeente te Colmschate/Schalkhaar
Holterweg 106
7429 AH Colmschate
www.pgcs.nl

Rekeningnummer
NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. Prot.Gem. Colmschate/Schalkhaar, o.v.v. VVB 2020 en lidnummer

Heb je een vraag over de VVB of heb je geen toezeggingsformulier ontvangen? Kijk dan hieronder voor een contactpersoon en het blanco toezeggingsformulier.

Henk Flim kerkbalans@pgcs.nl 0570 654623
Everard Post krm.voorzitter@pgcs.nl 0570-651781
Blanco toezeggingsformulier