40dagentijd samen

Wanneer deze Kerkklanken uitkomt, zitten we tussen Pasen en Pinksteren. Ondanks de beperkingen heb ik ervaren dat we de veertigdagentijd en de Paastijd echt sámen gevierd hebben. Bedankt voor jullie reacties in de vorm van foto’s, mails en appjes, en via Speakap. Het was fijn hierdoor met elkaar in contact te blijven. We luisterden naar teksten uit Jesaja over de dienaar van de Heer. We stonden elke zondag stil bij één van de zeven werken van barmhartigheid.

De bloemengroep maakte daar telkens passende bloemschikkingen bij. Elke week kwamen er meer stenen van hoop op de tafel. Met Pasen speelden de stenen een rol in de viering. Elke week ook waren er stiltemomenten in de kerk, waarvan goed gebruik gemaakt is. In de Stille Week maakten Anneke, Els en Jan Kees een Wereldmaaltijd klaar die bij de kerk opgehaald kon worden en in een enkel geval thuisbezorgd werd.

Na een jaar zonder maaltijd van de Heer vierden we op Witte Donderdag weer het avondmaal. Ieder thuis, maar niettemin wisten we ons met elkaar verbonden. De kruiswegstaties op Goede Vrijdag spraken velen aan. Tijdens de Paaswake werd de nieuwe paaskaars de kerk binnengedragen. Thuis staken we onze eigen huispaaskaars aan. We hernieuwden onze doop, en dat werd onderstreept door de mooie doopfoto’s die waren ingestuurd. De kinderen hadden een Kindernevendienst XL met als thema Pasen en jongeren en ouderen deden mee met de Paaschallenge. Kortom binnen de mogelijkheden die er waren was het goed. Niettemin hoop ik dat we volgend jaar de veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren weer écht samen kunnen beleven, zonder fysieke beperkingen. Voorlopig gaan we voorzichtig de zomertijd in, met hopelijk verruiming van de mogelijkheden. Ik wens u een goede zomertijd!

ds. Henk Schuurman