Actieweek: Geloven in delen. Juist nu!

Kerk in Actie heeft van 27 september tot 4 oktober een actieweek georganiseerd met aandacht voor de vluchtelingen problematiek, zowel in de regio als in Nederland. In de PGCS is hiervoor op 4 oktober gecollecteerd, maar dit is nog pas het begin. We willen ook binnen onze gemeente de actie voortzetten. Dat kan door vrijwilligers te werven voor het organiseren van activiteiten in het AZC of door mensen te ondersteunen die het AZC al verlaten hebben. Maar ook te denken valt aan acties om geld bijeen te brengen. We willen met een groepje gemeenteleden de plannen verder uit werken. U wordt op de hoogte gehouden, maar u kunt zich altijd aanmelden bij Trijnie Plattje

(trijnieplattje@hetnet.nl) of bij Aagje Papineau Salm (a.papineausalm@kpnmail).

Suggesties voor actie kunt u  vinden op de website www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen .

Geloven_en_delen