Afscheid van hulpkoster Jan Kees de Jong

Jan Kees de Jong heeft na vele jaren zijn functie als hulpkoster beëindigd. Hij deed al dienst toen ds. Oosterveld in onze gemeente stond. De voorzitter van de Kerkrentmeesters Everard Post bedankte Jan Kees voor zijn  inzet als hulpkoster in al die jaren. Hij overhandigde hem de gebruikelijke roos van dankbaarheid.