Avond en viering van gedachtenis en licht

Wij, de mensen die de avond van gedachtenis en licht van 21 november hadden voorbereid ­ waren benieuwd of deze alternatieve manier van gedenken in een behoefte zou voorzien. Aan de voorbereidingen had het niet gelegen; buiten brandden vuurkorven, een pad van licht liep van buiten de kerkzaal in. In de kerk was gelegenheid een kaars te branden, een gebedsintentie te schrijven, een moment in stilte te zitten of een korte ontmoeting met ons voorgangers of anderen van het pastoraal team te hebben. Nabestaanden konden de gedachtenissteen van hun dierbare in ontvangst nemen. Voor ieder was er een herinneringskaartje met een passende tekst. Gemeenteleden zorgden voor muziek.

Toen de kerkdeuren opengingen, werden we niet teleurgesteld. Niet alleen nabestaanden, ook gemeenteleden maakten van deze mogelijkheid gebruik. In een rustige sfeer was er voor iedereen voldoende ruimte. De zondag erna hebben we de namen genoemd van hen die ons voorgingen. De digitale viering werd goed bekeken. Meerdere mensen reageerden met de opmerking dat deze vorm wellicht in de toekomst gehandhaafd zou kunnen worden. Of dat zo is, zullen we nog bezien. Het geeft in elk geval aan dat dit een goede vorm van gedenken was. Allen die zich hiervoor hebben ingezet: hartelijk dank