Avond van gedenken en licht en Gedachteniszondag, 21 en 22 november

Vanwege de coronamaatregelen, bieden we dit jaar een alternatief voor de gebruikelijke manier van gedenken van onze overledenen.

Op zaterdagavond 21 november is er een Avond van gedenken en licht. Nabestaanden worden uitgenodigd in de kerkzaal een lichtje aan te steken en het steentje met de naam van hun dierbare in ontvangst te nemen. Ieder die dat wil is eveneens welkom om een lichtje te komen branden. We zorgen voor een veilige looproute. U kunt voor een moment in de kerkzaal zitten.  Contact met de beide predikanten en mensen van het pastoraal team is beperkt mogelijk. Er zijn kaartjes waarop u gebedsintenties kunt schrijven. Een aantal gemeenteleden zorgt voor passende muziek.

Op zondag 22 november worden de namen van de overledenen genoemd. In de gebeden worden de gebedsintenties uitgesproken. Wie thuis de dienst meeviert, vragen we een kaars klaar te zetten. U kunt uw kaars, tegelijk met anderen, aansteken bij het begin van het moment van gedenken.

Praktische info: ­

Zaterdag 21 november kerk open van 19.00 ­ 21.00 uur. ­ U kunt, mits u geen klachten heeft, elk moment komen. Maximaal 30 mensen kunnen in de kerkzaal worden toegelaten. Het kan zijn dat u even buiten moet wachten. ­ Vooraf aanmelden is niet nodig. Wel dient u bij de ingang uw naam en telefoonnummer te noteren.

­ Looproute:

Entree via de hoofdingang aan de Holterweg (dus niet via de hal!), uitgang via de hal. ­ We verzoeken u dringend een mondkapje te gebruiken.

­ Zondag 22 november digitale kerkdienst 10.00 uur. U kunt vooraf een niet ­brandende kaars klaarzetten.

ds. Trijnie Plattje ds. Henk Schuurman