Avondmaalsviering 20 juni

Veel gemeenteleden hebben op Witte Donderdag, toen we in de kerkzaal en online avondmaal vierden, thuis brood en wijn klaargezet en meegedaan. De ervaring toen opgedaan, deed de kerkenraad besluiten de avondmaalsvieringen weer met regelmaat op te pakken. Natuurlijk hopen we dat dat straks weer écht gezamenlijk kan. Zolang dat niet het geval is, is online vieren een goed alternatief, tegelijk met de viering in de kerk. Op 20 juni staat de maaltijd van de Heer weer klaar. Het delen van brood en wijn in de kerkzaal zal zorgvuldig gedaan worden, afhankelijk van het aantal mensen dat aanwezig is en de mogelijkheden van het moment. Het zal zeker geen viering­als­van­ouds worden. Maar het zal wel goed zijn. Weet je welkom, thuis of in de kerk.