Bedankbrief Kerstpakketten

De redactie van Kerkklanken ontving onderstaand bericht:

Diaconieën van de gemeente Deventer. Deventer, 10 maart 2020

Dames, heren, Nog een verlaat bedankje. Het is ieder jaar weer voor veel mensen iets extra’s met de Kerst.

De uitgifte van de Kerstpakketten van de gezamenlijke kerken van Deventer is ook nu weer prima verlopen. De blijdschap van de bijna 500 gezinnen met een al jaren minimum inkomen of minder is dankzij uw gulle geldstorting een groot succes Ook alleengaanden met financiële problemen ontvingen een pakket.

En ook aan alle bezorgers(sters) die in hun vrije tijd pakketten bezorgd hebben in de gemeente ONZE HARTELIJKE DANK

Ook zonder hen was het niet gelukt .

Nogmaals onze hartelijke dank

Wil Wientjes­Sas Penningmeester Waarn. voorzitter