BHV

Sinds een paar maanden is een enthousiaste groep mensen bezig met de “Bedrijfs Hulp Verlening”. Zij hebben een cursus gevolgd, en gaan nu verder met de aanbevelingen en inzichten die zijn opgedaan tijdens de cursus. Zo is er in de hal al een nieuwe BHV verbandkoffer geplaatst. In een aparte box eronder zitten pleisters voor dagelijks gebruik. Ook de AED is er bij gehangen, zodat deze goed zichtbaar en bereikbaar is. Op diverse deuren zijn symbolen geplaatst om zaken als gasafsluiters, en meterkasten aan te geven. Er wordt gewerkt aan een ontruimingsplan, vluchtweg plattegronden, borden etc. etc. U hoort er de komende tijd zeker nog meer van.