Bijbel terug in het liturgisch centrum

Op de laatste zondag van september bracht ouderling Geert van Niejenhuis aan het begin van de dienst de Statenbijbel de kerk binnen. Daarmee voltooide hij de
vernieuwing van ons liturgisch centrum. De bijbel, voorheen op de oude tafel, staat nu op een lezenaar tegen de achterwand. Een lang proces ging eraan vooraf: bezinning, ideeën opdoen elders, advies inwinnen van een deskundige, besluitvorming en uitvoering.

In dat laatste komt het duurzame karakter van onze gemeente tot uitdrukking. Zoveel mogelijk is gebruikgemaakt van bestaande elementen. Zo hergebruiken we de ‘Schalkhaartafel’. Het doopbekken is  van het oude doopvont. De antependia zijn opnieuw gebruikt door ze aan te passen aan de tafel. De kandelaars van de paaskaars en de tafelkaarsen en de
ring onder het doopbekken zijn gemaakt van oude stalen buizen.

De standaard van de bijbel is gemaakt van de boog die onder de oude tafel zat. De collectezakken kregen een nieuwe houder, in dezelfde kleur als de overige onderdelen. Bijna alles werd in eigen beheer vervaardigd.

In het bijzonder Simon Koman Adrie Groeneveld en Everard Post hebben zich hiervoor ingezet, evenals Janny Post, Gerda de Bree en Rieky van Niejenhuis die
de antependia met zorg reinigden en passend maakten. Hen en ieder die een bijdrage geleverd heeft, danken we hiervoor hartelijk. We beschikken de komende jaren  over een strak vormgegeven en daarmee rustgevend liturgisch centrum ­ het centrum van ons gemeenteleven.