Boerderijdienst

Zondagmorgen 25 augustus  j.l. togen ruim 260  belangstellenden naar de boerderij van Heleen en Wilco van Beek. Zij wilden de oecumenische kerkdienst meemaken welke op hun boerderij werd georganiseerd door de werkgroep Landbouw en Kerken van de kerken uit Lettele, Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek.

Het thema van deze dienst was “Rentmeesterschap”. Jaap Starkenburg, rentmeester bij Stichting Ijssellandschap, sprak hierover. Hij benadrukte dat rentmeesterschap vooral is ecologie en economie in goede balans samen te laten gaan, ook op lange termijn. Dit probeert men te bereiken in goede samenwerking met hun pachtboeren zoals b.v. Heleen en Wilco. Ook zij betoogden dat hun drive is de boerderij zo te beheren dat de volgende generatie (twee jonge dochters) er mee verder kunnen.

In de bespiegeling gingen de voorgangers, pastoraalwerker Lonneke Gunnink en ds. Trijnie Plattje, aan de hand van het boek Leviticus in op beheren. Geef uw land tijdig rust zodat het niet uitgeput raakt.  Zij wezen op de verantwoordelijkheid hierin van zowel producent als consument.

De opbrengst van de collecte bestemt voor de stichting “Perspectief” is 811,52 euro.

Muzikale medewerking werd verleend door muziekvereniging “Eendracht” uit Colmschate en Susan ten Have en Mieke Berends- tenHave.

Na de dienst praatte men, onder het genot van koffie, thee of limonade, nog lang na met Jaap, Heleen en Wilco en met elkaar.