Cabaret “IN OPEN VERTROUWEN”

Voor een avondje ongedwongen comedy was je op 10 januari in de Ichtuskerk op het goede adres

Op deze jaarlijkse vrijwilligersavond werd dit cabaret opgevoerd.

Met een mooi decor en geweldige muzikale omlijsting door Henk, Theo en Janke onderhielden de zes acteurs Alice, Bart, Everard, Harry, Jan en Tine het publiek met allerlei humoristische anekdotes.

Trouwens, ook serieuze thema’s kwamen soms gedurfd aan de orde.

Na 18 jaar zonder cabaret, genoot de goed gevulde kerkzaal met zo’n 120 gasten van de grappen en verhalen.

Knap om als amateurs een script voor bijna twee uur vermaak op papier te zetten.

Puntig was het, zonder scherp te worden.

De rode draad in de show was de ons bekende Gemeentevergadering, met veel thema’s uit onze gemeente.
Er zijn natuurlijk mensen die niet van vergaderen houden, maar ook die zullen zich absoluut niet verveeld hebben.

Natúúrlijk kregen de huidige – en vorige – predikanten een beurt, maar ook de taaie beleidsplannen en de handelswijze van de bloemschikgroep werden kritisch getoetst.

Daarnaast ook thema’s als  ‘Me too’ en onze christelijke wortels.

 

Na het theater genoten de gasten van een drankje en een hapje en ging iedereen voldaan naar huis.
Misschien terugdenkend aan het slotlied:

 

“Wij, wij zijn de Ichtus.
Als kerkje zijn we maar klein,
maar groot is ons vertrouwen.
Daar kunnen we trots op zijn..

Als God maar voor ons is,
wie gaat dan tegen ons in.
In open vertrouwen
gaan we de toekomst in.”

 

Tijdens het cabaret werd ook ‘de vrijwilliger van het jaar’ bekendgemaakt: Joke Klein Woolthuis, die heel belangrijk werk verricht binnen het jeugdwerk, waaronder de kindernevendienst.

Het theatergezelschap wachtte de volgende dag nog een tweede optreden voor de mensen die daarvoor gekozen hadden.

Dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben; het waren er veel meer dan de mensen, die hierboven genoemd zijn.

Harm Klein