Containers

In de afgelopen periode zijn er twee extra containers links achter in de ouder pastorietuin geplaatst. Hiervoor was een  extra zware hijskraan nodig met idem opleggers. Er staan nu 3 containers voor “tijdelijke opslag”; één voor  het CUC en twee voor de kerk/ColmMarkt.