Digitaal toezeggen voor de actie Kerkbalans

 Voor de Actie Kerkbalans 2018 schreven we bijna 1200 adressen aan. Een deel daarvan, 276 adressen, doet de toezegging voor het eerst digitaal. Dit betekent concreet dat zij in plaats van een brief een email krijgen. In deze email staat vervolgens een koppeling (link) naar een webformulier waar de toezegging kan worden ingevuld.

Dit formulier ziet er als volgt uit:


Na het invullen van het formulier komt de toezegging voor de Actie Kerkbalans automatisch in ons systeem. En dit scheelt ons allen veel werk: • Er worden minder brieven rondgebracht en opgehaald door de contactpersonen en/of coördinatoren. • Op de tel-avond hoeft er minder te worden ingevoerd in de administratie. • En bovendien scheelt het veel papier.

Hoewel één en ander van te voren is getest, ging een aantal zaken toch niet direct helemaal goed of kwam voor ons als een verrassing: • Een klein aantal mensen had problemen met een niet goed werkend formulier. We zijn helaas nog niet achter de oorzaak en houden de vinger aan de pols. • Indien gekozen wordt voor de betaalwijze automatisch incasso blijkt er vervolgens per email een machtiging automatisch incasso toegestuurd te worden. Deze machtiging dient te worden ingeleverd bij de kerk. Dan komt er toch weer papier aan te pas en daar wilden we juist vanaf! Deze machtiging is echter wettelijk vereist. De oplossing is om een scan of foto van uw getekende machtiging te mailen naar kerkbalans@pgcs.nl. Graag zelfs. • Een andere verrassing was dat de email met de machtiging automatische incasso bleek te komen van het soms onbekende email adres welkom@pgcs.nl. Dit riep uiteraard de nodige vragen op. We hebben het email adres gelukkig vrij vlot kunnen corrigeren naar kerkbalans@pgcs.nl. • Als laatste wil ik noemen dat dit jaar de bijdrage ook met iDEAL voldaan kan worden. Indien u hiervoor kiest ontvangt u in elke aangekruiste betaalmaand een email met een iDEAL betalingsverzoek. Zo is ook gespreid betalen met iDEAL mogelijk. Een aantal leden verwachtte echter dat er direct betaald kon worden. Maar zo werkt het (nog) niet. Wij vinden dit wel een heel goed idee. Er zal daarom bekeken worden of we het volgend jaar mogelijk kunnen maken om – bij digitaal toezeggen – direct de bijdrage met iDEAL te voldoen.

Het streven is om in de toekomst het grootste deel van de leden de toezegging digitaal te laten doen. Het zal wel altijd een vrijwillige keuze blijven: Leden die prijs stellen op een papieren toezeggingsformulier kunnen ook volgend jaar weer de vertrouwde brief Actie Kerkbalans.

Op moment van schrijven van dit artikel hebben we 220 van de 276 digitale toezeggingen van dit jaar binnen. We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van uw digitale toezegging óf dit artikel dan kunt u mailen naar lrpbeheer@pgcs.nl.

Met groet Rudy Veeneman