Een onverwacht groot succes!

Op 10 april hebben we voor de 80+ers een feestelijke  verjaardagmiddag gevierd. Er waren ruim 30  tachtigplussers en met partners erbij werd dit een groep
van  ongeveer  50 personen.

Een onverwacht groot succes! Op 10 april hebben we voor de 80+ers een feestelijke  verjaardagmiddag gevierd. Er waren ruim 30  tachtigplussers en met partners erbij werd dit een groep
van  ongeveer  50 personen.  Een hapje, drankje, zang en gezelligheid maakten het tot  een zeer geslaagde middag. Ook mensen die in eerste instantie terughoudend waren,  zijn toch gekomen en gingen erg enthousiast huiswaarts. Wat fijn om met dit kleine gebaar van een middag zo’n  groot plezier op hun gezichten te zien. Verhalen,  herinneringen en oude bekenden en familiebanden
werden besproken. Echte verbondenheid voelbaar! Door  alle jaren heen!

Een hapje, drankje, zang en gezelligheid maakten het tot  een zeer geslaagde middag. Ook mensen die in eerste instantie terughoudend waren,  zijn toch gekomen en gingen erg enthousiast huiswaarts. Wat fijn om met dit kleine gebaar van een middag zo’n  groot plezier op hun gezichten te zien. Verhalen,  herinneringen en oude bekenden en familiebanden

werden besproken. Echte verbondenheid voelbaar! Door  alle jaren heen!

 

Dat doen we nog eens! En wel op woensdag 9 oktober  a.s. voor alle tachtigplussers die jarig zijn tussen 1 april  en 1 oktober.