Eeuwigheidszondag

De schikking toont de verbondenheid die wij hebben met God.
De witte rozen en de brandende kaarsen, symboliseren de gestorvenen die zijn opgegaan in het licht.
Gedenk de mens die sterft in het licht van de Levende.Hij/zij is in liefde geborgen bij de Eeuwige.