Enquête pastoraat(vervolg)

Vorige maand kreeg u bij de Kerkklanken van ons een vragenformulier waarop u uw keuze m.b.t. de gewenste vorm van pastoraal contact kenbaar kon maken.

Wij zijn zeer verheugd dat u in groten getale gehoor hebt gegeven aan ons verzoek om dit formulier in te vullen en te retourneren.

We hebben op het moment dat we deze bijdrage schrijven ca. 2/3 van de formulieren ontvangen en er komen dagelijks nog reacties binnen.

Het levert ons bijzonder waardevolle informatie voor het vaststellen hoe wij naar de toekomst toe invulling kunnen geven aan onze pastorale contacten met u als gemeenteleden.

Samen met de wijkcoördinatoren gaan we op korte termijn de uitkomsten bespreken en vervolgstappen afspreken.

Met klem willen wij benadrukken dat u, als uw situatie wijzigt, altijd kunt aangeven dat u behoefte heeft aan meer of minder bezoek.

Dit kan via uw wijkteam of indien gewenst via predikant of ouderling. Hun contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze Kerkklanken.

Ook kunt u dit via de mail melden door een berichtje te sturen naar pastoraleraad@pgcs.nl. Om u alvast een indruk te geven van de uitkomst hebben we onderstaand een grafiekje opgenomen met de score per keuzemogelijkheid.

A) 8 x per jaar, bij de bezorging van Kerkklanken, kort contact met de contactpersoon op prijs.

B) 4 x per jaar wat langer contact op prijs.

C) Ik heb nu met enige regelmaat contact met de contactpersoon, pastoraal ouderling of predikant/kerkelijk werker en houd dit graag aan.

D)Als ik pastoraal contact wens, neem ik zelf contact op met de contactpersoon, coördinator, pastoraal ouderling of predikant/kerkelijk werker.

Zodra we verder zijn met het uitwerken van de plannen voor het bezoekwerk, brengen we u daarvan natuurlijk zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Met hartelijke groet, De Pastorale Raad