Even voorstellen: Kees Bochanen

Beste mensen,

Graakees-bochaneng wil ik mij even aan u voorstellen. Ik ben Kees Bochanen en woon in Deventer (wijk Borgele).

Als tijdelijk predikant zal ik tijdens de vacatureperiode hier in nauwe samenwerking met Trijnie Plattje en Marga Snoeij invulling geven aan het predikantswerk. Ik zal dit doen voor 50% van de volledige werktijd, naast mijn werk als predikant in Dieren. Ik verheug mij erop om hier in uw midden en ook samen met u aan de slag te gaan. In Kerkklanken zal ik mij iets uitgebreider aan u voorstellen.

Mijn werkdagen in Colmschate-Schalkhaar zijn maandag, woensdag en (deels) vrijdag. De dinsdag, donderdag en het andere deel van de vrijdag zijn voor Dieren. Uiteraard kan hier in dringende gevallen (bijv. bij overlijden) van worden afgeweken. U kunt mij telefonisch het beste bereiken tussen 8.45 en 9.15 uur ’s morgens. Daarnaast ben ik bereikbaar via email en WhatsApp.

Zondag 2 oktober zal ik als tijdelijk predikant aan deze gemeente  worden bevestigd.

Met een hartelijke groet,
Ds. Kees Bochanen;  0570 – 618328 / 06 – 3363 7172; ds.bochanen@pgcs.nl