Geschonken schilderij: Veertig Dagentijd

In oktober heeft Bep Muishout-Nap schilderijen in de hal tentoongesteld gehad met als thema het Bijbelboek Daniel (heel heftig) en Hooglied (hoe liefelijk). Bij het inpakken van de tentoonstelling heeft ze een schilderij aan de Ichtuskerk geschonken.

Het schilderij verbeeldt het te boven komen van het lijden, vandaar de kroon boven het kruis. Dit doet denken aan de verheerlijking op de berg van Jezus. Nu we in de Veertig Dagentijd zijn gekomen, is het een mooi moment dit schilderij onder de aandacht te brengen. Onze dank aan mevrouw Muishout Nap (de zus van Anne Nap). Het schilderij hangt tegenover de vitrinekast van de ZWO.

geschonken schilderij