Gezocht: collectanten voor vluchtelingenkinderen

Graag doen we aan onze gemeenteleden en andere lezers een oproep om als collectant deel te nemen aan een huis­aan­huiscollecte van Kerk in Actie. Informatie staat vermeld op de slide en in onderstaande oproep van de organisatie. Er hebben zich vanuit de pgcs in korte tijd al meer dan tien collectanten aangemeld voor deze inzamelingsactie, maar er kunnen er nog véél meer bij. Aanmelding kan – tot half oktober ­ bij coördinator Harm Klein, harm.klein@hotmail.com, tel. 06 274 100 11 of bij Margreet Tamminga, m.tamminga@concepts.nl, tel. 0570­ 657 428.

Harm en Margreet

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis­aan­huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november ­ 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee?

De winter voor de deur, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkinderen op een beter bestaan. Ze zijn hier, soms alleen, aangekomen vanuit het MiddenOosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op, omdat ze geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. Ze te helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. We doen dat om deze kinderen te helpen en omdat we geloven dat veel mensen van harte bereid zijn om hiervoor te geven.

Door het organiseren van een landelijke huis­aanhuiscollecte hoopt Kerk in Actie dat meer mensen betrokken raken bij haar werk. Kerk in Actie heeft inmiddels voor ruim 600 plaatsen in Nederland collectecoördinatoren en collectanten geworven, maar is nog op zoek naar collectanten. Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 ­ 880 1510, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/ huisaanhuiscollecte. Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting.