Het liturgisch aandachtspunt

Enkele maanden geleden heeft een werkgroep, bestaande uit Henk Schuurman, Egbert Bleumink,Anne Nap, Elisabeth Sprikkelman,Theo van der Veen en Everard Post, voorstellen gedaan voor een mogelijke herindeling van het liturgisch centrum. Eerst is vastgesteld welke betekenis willen we als PGCS geven aan het liturgisch centrum? ­ Beter is te spreken over het LITURGISCH AANDACHTSPUNT. Primair onderdeel van het liturgisch aandachtspunt is de avondmaalstafel. De tafel heeft een drieledige betekenis: aan de tafel wordt het brood gebroken, aan tafel leren de leerlingen en de aan tafel wordt gebeden. ­Als symbolische en herkenbare elementen kennen we de doopvont, de paaskaars en schaal/beker. ­

Er is een aparte plaats voor de lezingen en preek: een lezenaar. In de huidige opstelling wordt echter een richtpunt gemist welke past in de gehele samenstelling van het liturgisch aandachtspunt. De werkgroep heeft een tweetal opties voorgelegd aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft ervoor gekozen de huidige locatie en indeling te handhaven. Voor de aankleding van het liturgisch aandachtspunt wordt gedacht aan een achterwand met een grotere verhoging, waarbij het meubilair moet passen of passend gemaakt moet worden. Zowel het huidige meubilair als het meubilair uit Park Braband wordt in het verdere onderzoek meegenomen.

De werkgroep gaat hiervoor in gesprek met een deskundige op het gebied van inrichting van kerkruimtes. Voordat wordt gewerkt aan een definitieve inrichting komen we zeker nog terug bij kerkenraad en gemeente. Wordt vervolgd. Om u een indruk te geven hoe het ‘kan’worden heeft Adrie Groenveld een schets gemaakt: