Het wonderlijke verhaal van Simson

In de dienst van 3 februari ging het om de ontmoeting van  een engel met de ouders van Simson. De kinderen van de  Kindernevendienst XL hebben tijdens de viering samen één  grote Simson geschilderd. Al schilderend praatten ze over  hoe sterk Simson was en of dat in het echt wel kan. Eén  van de kinderen kende het raadsel van de leeuw. Dat heeft  de leiding (Mijntje Schalk en Ad Bot) meteen aan de andere  kinderen verteld. Toen het grote schilderij klaar was hebben ze het schilderij  tijdens de dienst samen opgehangen in de kerk.

dig
sdr