Huh? Wat betekent eigenlijk ‘Ichtus 3.0’?

Soms zien we gefronste wenkbrauwen, als de naam ‘Ichtus 3.0’ valt. Want: wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En: hoezo 3.0? Slaan we daar niet iets over? De naam van de werkgroep is geboren toen die vorig jaar van start ging. De werkgroepleden kozen als naam ‘Ichtus 2.0’, om aan te geven dat ze op zoek wilden naar een volgende, nieuwe, meer bij­de­tijdse versie van de gemeente. Maar gaandeweg groeide het besef dat we als werkgroep en kerkenraad de gemeente echt een flinke stap verder willen laten maken, met deze bezinning. We zijn niet uit op een paar kleine aanpassingen, maar zoeken een diepgaand gesprek over hoe de PGCS er in de toekomst uit zou kunnen zien, en welke keuzes we daarvoor gaan maken. Dat is een flinke uitdaging – en dus werd de naam van de werkgroep, net als het thema voor onze bezinning: Ichtus 3.0!

Een doorgaand gesprek

Het gesprek over de toekomst begon in februari, waar we met de kerkenraad ‘het verhaal van de gemeente’ in kaart brachten. Daarover heeft u in de vorige Kerkklanken kunnen lezen: waar komen we vandaan, waar staan we nu, en wat komt er op ons af? In mei verbreden we dat gesprek naar de hele gemeente: • met de Pinksteractiviteit gaan we ‘schatgraven’ , en we zien uit naar iedereen die mee komt doen; • met een groep van 8 bezoekers interviewen we 20 gemeenteleden die ‘ja’ hebben gezegd op onze uitnodiging voor een interview over de toekomst van onze gemeente. We zijn blij met die toezeggingen, en we vinden het ook wel erg spannend wat dat op gaat leveren! Voor de zomer bundelen we de resultaten van de interviews en van het schatgraven met Pinksteren. Die krijgt u dan weer te lezen in Kerkklanken.

Vooruitblik

Deze gesprekken krijgen een vervolg op Startzondag. Dan kan iedereen die dat wil weer meedoen met een programma vol activiteiten, waarin we onze ideeën voor de toekomst op een creatieve manier zullen vormgeven. Daar hoort u tegen die tijd weer meer van! Na de gesprekken op Startzondag hopen we een goed beeld te hebben van waar we als gemeente inhoudelijk naartoe willen, van wat we met elkaar belangrijk vinden, en waar we onze energie in willen steken. Tegen die tijd hebben we ook alle ‘zakelijke’ gegevens op een rijtje gezet: hoe zit het met de leeftijdsopbouw van de gemeente? En met het verloop? Waar zijn de meeste vrijwilligers actief? Hoe zien de financiële mogelijkheden eruit, als we de ontwikkelingen doortrekken? En wat betekent dat voor onze mogelijkheden? Dan zullen we ­ met de kerkenraad en met u als gemeente – onze inhoudelijke wensen en onze mogelijkheden naast elkaar leggen, om met elkaar gefundeerde keuzes te maken: waar gaan we onze mensen en middelen aan besteden? Hoe koersen we af op Ichtus 3.0?

Een hele onderneming – ja, zo voelen we dat ook. Maar ook een onderneming die energie geeft. We spreken u nog! Toch?