Huiszegen

Van oudsher en in bepaalde streken/landen is het een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen. Op de deurpost aan de ingang van ieders huis wordt op Driekoningen het jaartal geschreven (met kalk/krijt) en daarbij de letters C+M+B. Het opschrift blijft volgens de traditie staan tot het feest van Pinksteren als uitdrukking van het christelijk geloof van de bewoners van het huis en als bescherming tegen de machten van het kwaad. In de tijd dat er nog geen gedrukte kalender waren, was dit ook de dag dat de priester de datum van Pasen bekend maakte.

Betekenis van de huiszegen 20 + C+M+B + 20 C+M+B : 3 Wijzen Caspar + Melchior + Balthasar Deze letters worden in verband gebracht met de wijzen (koningen) uit het oosten: Caspar, Melchior en Balthasar.

C+M+B : Zegentekst Christus Mansionem Benedicat Deze letters vormen ook het acrostychon en zijn de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, Dit betekent: “Christus zegene dit huis”.

C+M+B: Openbaring Cana Magi Baptisma De letters verwijzen daarmee ook naar deze feesten: Bruiloft te Kana (Cana) Aanbidding van de Wijzen (Magi) Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana.

(aangepast) overgenomen uit Website Heilige Lebuinus Parochie

Mieke de Jong